Ośrodek terapii uzależnień "Ozdrowienie"

Leczenie ALKOHOLIZMU

Alkohol to jedna z najpowszechniejszych i najbardziej dostępnych substancji psychoaktywnych. Alkoholizm polega na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Mimo upływu lat i ogromnej zmiany w rozumieniu zjawiska szkodliwego picia i uzależnienia od alkoholu, nadal w różnych środowiskach można się spotkać z wieloma przesądami i stereotypami na ten temat.

Uzależnienie od alkoholu, zwłaszcza potwierdzone diagnozą kliniczną, jest często powodem naznaczenia i odrzucenia społecznego. Choć powszechne jest już uznawanie uzależnienia jako choroby, nadal można zaobserwować traktowanie alkoholizmu jako grzech, przejaw słabej woli lub charakteru i oczekiwanie, że osoba uzależniona od alkoholu „weźmie się w garść”. W wielu środowiskach obecna jest opinia, że alkoholicy to osoby z „marginesu społecznego”, odznaczający się jakąś biologiczną, wrodzoną „wadą”.

Tymczasem wiedza pochodząca z badań naukowych pokazuje, że alkoholicy to mężczyźni i kobiety, w różnym wieku i o różnym stopniu wykształcenia, pochodzący z różnych środowisk, często z tzw. „dobrych rodzin”, którzy wymagają specjalistycznych, dostosowanych do ich potrzeb i gotowości do zmiany oddziaływań terapeutycznych. Pamiętaj, że Alkoholizm nie ma nic wspólnego z siłą woli. Według najnowszej definicji amerykańskich specjalistów,

Alkoholizm jest to permanentna choroba mózgu wymagająca odpowiedniego leczenia.

Leczenie ALKOHOLIZMU - Symptomy

Jak przebiega leczenie alkoholizmu, jak rozpoznać uzależnienie? W pełni rozwinięty alkoholizm objawia się następującymi sytuacjami:

Głód alkoholowy

Poczucie wewnętrznego przymusu, aby napić się alkoholu, któremu towarzyszy doznanie ssania w żołądku.

Zmieniona tolerancja na alkohol

Znacznie zwiększona lub zmniejszona reakcja organizmu na tę samą dawkę alkoholu.

Utrata kontroli nad piciem

Brak kontroli nad ilością wypitego alkoholu

Ciągi alkoholowe

Nietrzeźwienie i ciągłe picie przez długi okres czasu

Regularne "klinowanie"

Leczenie kaca (złego samopoczucia) alkoholem

Utrata lub zaniki pamięci

Efekt "urwanego filmu"

Zadzwoń 24/7

zmagasz się z problemem?
skontaktuj się z nami

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OZDROWIENIE”

Ważne informacje

Pamiętaj, że osoba uzależniona od alkoholu zwykle nie przyznanie się do choroby przed swoimi bliskimi czy nawet przed samym sobą. Z racji tego, alkoholizm bywa również określany „chorobą zakłamania”, u osoby uzależnionej wytwarza się taki twór nazywany „mechanizmem iluzji i zaprzeczeń” który zmienia sposób myślenia chorego, ukierunkowując je na rzecz picia. Aby móc trwać w uzależnieniu trzeba zakłamywać fakty, budować iluzję, aby nie przeżywać konsekwencji własnego picia, wstydu czy poczucia winy. 

Osoba uzależniona okłamuje świat i przede wszystkim samego siebie, aby wytrzymać tę sytuację. Dlatego zakłamuje rzeczywistość odpychając odpowiedzialności, przekłamywując fakty, tworzy i wymyśla racjonalne usprawiedliwienia dla swojego zachowania. W ten sposób minimalizuje konsekwencje swoich zachowań związanych z uzależnieniem. 

Działa to w ten sposób, że pomimo obiektywnych dowodów i sygnałów z najbliższego otoczenia osoba uzależniona mówi: „piję tyle, co wszyscy”, „przecież wszyscy piją” itd., lub usprawiedliwia swoje picia mówiąc np. „nie załatwiłbym tego bez alkoholu, przecież wiesz, że do prezesa to tylko z flaszką” lub nie bierze odpowiedzialności: „wszyscy piją. Gdybyś była inna, to bym nie pił” lub pomniejsza problem: „tylko jedno piwko”, „tylko zimne piwo gasi pragnienie” .

Dlatego alkoholizm należy leczyć przy wsparciu wyspecjalizowanych w tym kierunku specjalistów.

Uzależnienie od alkoholu to poważna choroba, która z biegiem czasu staje się coraz bardziej widoczna. Jej skutki są odczuwalne nie tylko przez pijącego, ale również przez osoby z jego najbliższego otoczenia. Leczenie alkoholizmu w specjalistycznym ośrodku warto zacząć jak najwcześniej, aby nie dopuścić do pogłębienia się nałogu i całkowitej utraty kontroli nad własnym życiem. Zamknięta terapia alkoholowa prowadzona przez prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu to szansa na wejście na ścieżkę zdrowienia i powrót do normalnego funkcjonowania bez konieczności sięgania po napoje wysokoprocentowe.

Czytaj więcej

Przyczyny i skutki alkoholizmu

Do tej pory nie udało się ustalić żadnej wyraźnej przyczyny decydującej o rozwoju nałogu. Osoby, które zgłaszają się do prywatnych ośrodków leczenia alkoholizmu, często przyznają, że o pojawieniu się uzależnienia zadecydowały u nich różne czynniki: biologiczne, społeczne, psychologiczne. Cechą charakterystyczną choroby alkoholowej jest to, że dotyka ona ludzi z rozmaitymi problemami. Picie w nadmiarze wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami zarówno w przypadku zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Rozwój uzależnienia powoduje znaczne upośledzenie w pełnieniu ról społecznych: pracownika, rodzica, kolegi itp. W trakcie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu w prywatnym ośrodku wiele osób uświadamia sobie też, że napoje wysokoprocentowe w dużej mierze przyczyniły się do pogorszenia ich stanu zdrowia. Dzieje się tak dlatego, że alkohol negatywnie wpływa na układ pokarmowy, nerwowy, krążeniowy, odpornościowy.

Jakie cele ma leczenie alkoholizmu?

Podstawowym celem postępowania terapeutycznego jest zainicjowanie, a następnie utrzymanie zmian w kierunku utrzymania przez osobę uzależnioną trwałej trzeźwości. Leczenie osoby uzależnionej od alkoholu jest trudne i długotrwałe, a osiągnięte efekty w dużej mierze zależą od jego nastawienia i zaangażowania. Zastanawiając się, jak leczyć alkoholizm, trzeba mieć na uwadze, że choroba alkoholowa wymaga wytrwałości, cierpliwości, a także indywidualnego podejścia.

Właściwa terapia dla osób uzależnionych zwykle jest poprzedzona detoksem. Odtrucie organizmu ma na celu oczyszczenie go ze szkodliwych toksyn i stanowi dużą pomoc w leczeniu alkoholizmu. Terapia przeciwalkoholowa prowadzona przez prywatny ośrodek może przebiegać w formie indywidualnych lub grupowych spotkań z terapeutą. W czasie zajęć chory stopniowo odkrywa, kim naprawdę jest oraz jak duże spustoszenie dokonał w nim nałóg. Celem uczestniczenia w spotkaniach jest też zdobycie wiedzy na temat alkoholu, skutków jego działania oraz mechanizmów odpowiadających za powstawanie uzależnienia.

Dlaczego osoby uzależnione nie chcą uczestniczyć w terapii alkoholowej?

Unikanie przez osoby uzależnione kontaktu ze specjalistami nie wynika z ich złej woli. Postawa niechęci do odbycia terapii alkoholowej najczęściej jest związana z lękiem przed koniecznością przerwania picia i doświadczeniem uciążliwych objawów zespołu abstynencyjnego. Osoby uzależnione od alkoholu zgłaszające się na zamknięte lub stacjonarne leczenie alkoholizmu często zmagają się z takimi objawami jak silny niepokój, drżenie ciała, zaburzenia świadomości, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe. W zmniejszeniu nasilenia tych symptomów pomocna jest detoksykacja, która poprzedza kurację alkoholową. Inne powody, dla których osoby uzależnione nie chcą zgłaszać się do prywatnych ośrodków, to: krytyka i odrzucenie przez społeczeństwo, naznaczenie etykietką „alkoholika” oraz obawa przed niepowodzeniem terapii. 

Jak wybrać prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu?

Na początku należy uświadomić sobie, że wychodzenie z nałogu jest procesem trudnym, żmudnym i długotrwałym. Zdrowienie dokonuje się stopniowo, ale z całą pewnością nie oznacza, że osoba uzależniona nie będzie miała więcej do czynienia z alkoholem. By wejść na ścieżkę trzeźwości, w pierwszej kolejności warto znaleźć dobry prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu, który prowadzi terapie alkoholowe. Tam specjaliści dokonają diagnozy i zaproponują najlepszą formę oddziaływań terapeutycznych. Leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku jest dobrowolne i nie wymaga skierowania od lekarza.

Jakie formy leczenia alkoholizmu stosują ośrodki odwykowe?

Dla większości osób uzależnionych podstawowym celem do osiągnięcia jest abstynencja. Prywatne ośrodki dla osób uzależnionych stosują głównie psychoterapię indywidualną i grupową, która może być wspierana środkami farmakologicznymi. Jak dotąd jednak nie udało się opracować leków, które potrafiłyby wyleczyć uzależnienie od alkoholu bez oddziaływań psychoterapeutycznych.

Jedną z najczęściej stosowanych metod w leczeniu alkoholizmu jest terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podczas spotkań psychoterapeuta pomaga osobie uzależnionej zrozumieć przyczyny i mechanizm uzależnienia, a także rozpoznać szkodliwe wzorce i szkodliwe przyzwyczajenia związane z nałogiem. Aby psychoterapia była efektywna i przyniosła oczekiwane rezultaty, pacjent musi zaangażować się w leczenie i proces zdrowienia.

Jak wytrwać w trzeźwości po zakończeniu terapii alkoholowej?

Wiele osób po opuszczeniu placówki odwykowej często zadaje sobie pytanie, jak wytrwać w całkowitej i trwałej abstynencji. Jak się okazuje, psychoterapia alkoholowa to dopiero początek procesu zdrowienia. Chociaż zamknięte leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku jest trudne i wymagające, to zakończenie terapii nie oznacza finału zmagań z nałogiem. Choroby tej nie da się raz na zawsze pozbyć ze swojego życia, dlatego trzeba nauczyć się z nią żyć. Jedną z form wsparcia, na jaką mogą zdecydować się osoby uzależnione, są spotkania AA. Dzięki mityngom można poznać historie innych osób zmagających się z uzależnieniem i zdobyć w sobie motywację do życia w trzeźwości. By nie wrócić do nałogu alkoholizmu, warto regularnie pracować nad poczuciem własnej wartości i samoświadomości. W trudnych sytuacjach nie należy bać się szukania pomocy u specjalistów. Nie jest to oznaka słabości, wręcz przeciwnie, świadczy o Twoim sukcesie.