Ośrodek terapii uzależnień "Ozdrowienie"

Dopalacze

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych często występuje których na skutek innych problemów, takich jak depresja, lęk, problemy z niską samooceną, nieumiejętność regulowania emocji czy zaburzenia osobowości.

W ostatnich latach ogromną popularność zyskały dopalacze, czyli produkty o zróżnicowanym składzie, które zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do narkotyków.

Dopalacze mogą mieć pochodzenie syntetyczne lub roślinne, posiadają niezwykle groźne dla zdrowia i życia substancje.

Rodzaje dopalaczy

Możemy wyróżnić trzy grupy tych substancji:

dopalacze
o działaniu pobudzającym

dopalacze
o działaniu halucynogennym

dopalacze
zbliżonym do marihuany

Zadzwoń 24/7

zmagasz się z problemem?
skontaktuj się z nami

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OZDROWIENIE”