Ośrodek terapii uzależnień "Ozdrowienie"

Lekomania

Lekomania: Uzależnienie lekowe należy traktować jako złożoną chorobę ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się natrętnym, niekiedy niekontrolowanym dążeniem do użycia leku, jego poszukiwaniem i dążeniem do zdobycia za wszelką cenę, oraz używaniem mimo oczywistych poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia.

Producenci leków manipulują nami poprzez reklamy leków zachęcające do spożywania coraz większej ilości tych specyfików, będących elementem codziennej diety i gwarantujących spektakularne efekty. Większość z odpowiednio dobranych leków (w celu uzyskania stanu odurzenia) jest dostępna bez recepty lub znajduje się w domowych apteczkach.

Osoby uzależnione od leków możemy podzielić na dwie główne grupy:

  • osoby zażywające leki lub suplementy diety, aby poprawić sobie samopoczucie, eliminować lub zapobiegać niedoskonałościom urody. Zdarzają się sytuacje, że rodzice podają te specyfiki swoim dzieciom, nie mając świadomości, że mogą one powodować uzależnienie;
  • osoby przyjmujące tylko te leki, które mogą wywołać u nich stan odurzenia.

Przewlekły stres, chęć poprawy nastroju, przyjmowanie środków farmakologicznych na własną rękę – to najczęstsze przyczyny uzależnienia od leków, które może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Leczenie lekomanii jest długie i trudne, dlatego tak ważne jest, aby umieć właściwie rozpoznać jej objawy i jak najszybciej rozpocząć terapię w ośrodku dla uzależnionych. Podobnie jak w przypadku alkoholizmu i narkomanii nałóg często dotyczy osób, które zmagają się z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, o niskiej samoocenie oraz z problemami z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Czytaj więcej

Jakie są najczęstsze objawy lekomanii?

Uzależnienie od leków bywa trudne do rozpoznania. Chorzy niejednokrotnie wypierają fakt, że są uzależnieni, a osoby z ich najbliższego otoczenia nie dostrzegają problemu. W tym kontekście bardzo ważne jest, aby znać objawy lekomanii i wiedzieć, jakie sygnały mogą stanowić powód do niepokoju. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • zażywanie coraz większych dawek leku,

  • ciągłe rozdrażnienie i niepokój,

  • nadmierne skupianie się na zdobywaniu lekarstw,

  • zmiany w zachowaniu (izolacja społeczna, zaniedbywanie obowiązków),

  • niezdolność do zaprzestania przyjmowania środka wywołującego uzależnienie.

Ponadto nałóg może wiązać się z objawami fizycznymi takimi jak bóle głowy, bezsenność, drżenie rąk lub ciała. Lekomania, której leczenie w wielu przypadkach jest skomplikowane i długotrwałe, może też prowadzić do spadku masy ciała i kłopotów ze snem.

Jakie wyróżnia się typy lekomanii?

Wyróżnia się kilka typów nałogu, które można podzielić na podstawie rodzaju zażywanego specyfiku. Ośrodek leczenia lekomanii często przyjmuje na terapię m.in. pacjentów uzależnionych od środków przeciwbólowych, które są przepisywane przez lekarzy na przewlekłe dolegliwości bólowe. Do uzależnienia może też prowadzić nadużywanie preparatów przeciwlękowych, zwłaszcza jeśli są przyjmowane przez dłuższy okres czasu. Do ośrodka odwykowego na leczenie mogą zgłosić się też osoby zmagające się z uzależnieniem od leków nasennych, do których zalicza się np. barbiturany.

Na czym polega i jak przebiega terapia leczenia lekomanii?

Nałóg bardzo często rozwija się stopniowo i przechodzi przez kilka etapów. Początkowo chorzy często sięgają po leki z powodu stanu zdrowia lub w celu zaspokojenia ciekawości. W pierwszej fazie trudno zauważyć objawy wskazujące na uzależnienie. Negatywne konsekwencje zwykle pojawiają się na kolejnych etapach. Utrata kontroli nad zażywaniem leku to wyraźny sygnał, że dana osoba wymaga kompleksowego leczenia i wsparcia w postaci terapii w specjalistycznym ośrodku odwykowym.

Osoby zastanawiające się, jak leczyć nałóg, jakim jest lekomania, muszą wiedzieć, że terapia często jest długotrwała, a jej przerwanie może skutkować nawrotem uzależnienia i uciążliwych objawów fizycznych oraz psychicznych. Pierwszym krokiem zwykle jest detoks, który polega na odtruciu organizmu i usunięciu z niego szkodliwych substancji. Po detoksykacji rozpoczyna się właściwa terapia leczenia lekomanii w ośrodku, która wymaga indywidualnego podejścia i dużego zaangażowania ze strony pacjenta.

Zadzwoń 24/7

zmagasz się z problemem?
skontaktuj się z nami

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OZDROWIENIE”