Ośrodek terapii uzależnień "Ozdrowienie"

Leczenie Uzależnienia od NARKOTYKÓW

Ośrodek terapii uzależnień "Ozdrowienie"

Narkomania – pojęcie wywodzi się od greckiego słowa narcos, co oznacza odurzenie, senność, uśpienie. Jest to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać uzależnienie od nich.

Narkomania to wyniszczająca choroba, która prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Uzależnienie od narkotyków całkowicie dominuje życie człowieka, odciągając go od bliskich i życia codziennego.

Osoby uzależnione często oddalają się od przyjaciół i rodziny, mają problemy w kontaktach z otoczeniem, stają się drażliwe, nerwowe, zaniedbują codzienne obowiązki (szkolne, zawodowe, domowe). Takie zachowania powinny stać się „lampką ostrzegawczą” zarówno dla Ciebie jak i dla osób podejrzewających, że ich bliscy mogą być uzależnieni od narkotyków.

Podstawowym objawem uzależnienia tak jak w przypadku innych uzależnień jest niekontrolowany przymus sięgania po substancje odurzające (psychoaktywne). Uzależniony traci kontrolę nad przyjmowanymi narkotykami, mimo starań nie jest w stanie utrzymać abstynencji.

Narkomania jest bardzo poważną chorobą, którą należy bezwzględnie leczyć. Stanowi ona dużo silniejsze uzależnienie niż alkoholizm.

Walka z narkotykami w wielu przypadkach jest niezwykle trudna i wymagająca. Pacjenci, którzy zostają skierowani na leczenie z narkomanii, muszą wykazać się wytrwałością, cierpliwością i samozaparciem. Niezwykle ważne w pokonaniu uzależnienia jest znalezienie miejsca, w którym narkoman w trakcie zamkniętej terapii otrzyma pełne zrozumienie i opiekę. Prywatny ośrodek leczenia narkomanii „Ozdrowienie” powstał z myślą o osobach, które pragną zerwać z nałogiem i powrócić do życia bez konieczności sięgania po środki odurzające.

Czytaj więcej

Narkomania – konsekwencje zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych

Regularne przyjmowanie substancji psychoaktywnych może wiązać się z wystąpieniem wielu różnych dolegliwości i schorzeń. Osoby, które są kierowane na przymusowe leczenie narkomanii, bardzo często zmagają się z zaburzeniami psychotycznymi, które dają objawy w postaci lęku, omamów, halucynacji, pobudzenie psychoruchowego, problemów z orientacją. Uzależnieni od narkotyków trafiający na terapię zamkniętą nierzadko mają trudności z koncentracją, nie mają zainteresowań, odczuwają niestabilność emocjonalną i rozwijają się u nich zachowania związane z uszkodzeniem mózgu.

Gdzie zgłosić się na leczenie narkomanii?

Człowiek, który jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, w pierwszej kolejności musi zdać sobie sprawę, że nie poradzi sobie z nałogiem na własną rękę. W poszukiwaniu pomocy najlepiej odwiedzić ośrodek leczenia narkomanii, w którym prowadzona jest terapia zamknięta dla narkomanów. To miejsce, w którym terapeuta wysłucha, udzieli fachowego wsparcia i pokieruje całym procesem terapeutycznym. Spotkania z psychoterapeutą pomogą zrozumieć mechanizm i przyczyny uzależnienia oraz wypracować metody pomocne w walce ze szkodliwym i destrukcyjnym przyzwyczajeniem.

Jak wygląda terapia dla narkomanów?

Osoby uzależnione od środków odurzających na początku bardzo często zaprzeczają, że cokolwiek biorą. Taka sytuacja jest powszechna nawet w momencie, kiedy rozpoczynają leczenie narkomanii prowadzone przez ośrodek dla nieletnich narkomanów. Walka z nałogiem przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest detoksykacja, która na ma celu odtrucie organizmu i usunięcie z niego toksycznych substancji. W tym czasie chodzi o zlikwidowanie dokuczliwych objawów zespołu abstynencyjnego. Po jej zakończeniu zaczyna się właściwa terapia zamknięta dla narkomanów, która może trwać nawet do kilku tygodni. Leczenie narkomanii prowadzone przez ośrodki odwykowe ma na celu polepszenie funkcjonowania psychicznego i społecznego chorego.

Jakie formy leczenia narkomanii stosują ośrodki odwykowe?

W dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele różnych metod, które mogą stanowić pomoc w wyjściu z nałogu. Prywatne ośrodki leczenia narkomanii najczęściej proponują terapię zamkniętą, która ma za zadanie zachęcić narkomana do zaprzestania zażywania narkotyków i skierować go na drogę utrzymania abstynencji. Do głównych form oddziaływań zalicza się spotkania indywidualne oraz grupowe. W trakcie pracy z psychoterapeutą chory może zrozumieć przyczyny uzależnienia oraz nauczyć się radzić sobie w codziennych sytuacjach bez sięgania po środki odurzające.

Zadzwoń 24/7

zmagasz się z problemem?
skontaktuj się z nami

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OZDROWIENIE”

Do narkotyków zaliczamy

Środek odurzający takie jak – każda substancja, która obniżając lub podwyższając pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego, wywołuje przymus stałego jej przyjmowania, zależność fizyczną i psychiczną od działania środka oraz powoduje szkodliwe następstwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

Środek psychotropowy – określenie substancji syntetycznych (leków lub substancji uzależniających).

 

Środek zastępczy – jest to substancja pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego w każdym stanie fizycznym, roślina lub jej część, nie będąca produktem leczniczym albo wyrobem medycznym, używana zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej.