Ośrodek terapii uzależnień "Ozdrowienie"

,,Pamiętaj, że masz możliwość wyboru.
Wybierz życie!
Wybierz zdrowie!
Wybierz szczęście”

Terapia

Jednym z podstawowych objawów nałogu jest utrata kontroli nad używaniem substancji lub wykonywaniem określonej czynności, co prowadzi do destrukcyjnego przywiązania.

Aby pacjent uświadomił sobie, jak wielkie spustoszenie w jego organizmie i psychice wyrządził alkoholizm, narkomania, czy hazard, konieczna jest terapia od uzależnień dla młodzieży lub dorosłych. Daje ona choremu możliwość pracy nad sobą w wielu istotnych obszarach. Psychoterapia pozwala pacjentowi nie tylko zrozumieć przyczyny nałogu, ale także zatrzymać błędne koło destrukcji i rozpocząć budowanie siebie na nowo.

Zadzwoń 24/7

zmagasz się z problemem?
skontaktuj się z nami

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OZDROWIENIE”

Ważne informacje

Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, Stosujemy holistyczne podejście w leczeniu uzależnień, którego głównym założeniem, obejmującego człowieka w jedną całość, jest traktowanie na równi umysłu, ciała, duszy i emocji.

Według tego założenia leczenie chorego należy zacząć od leczenia umysłu. Dlatego właśnie u nas w ośrodku, dzięki stosowaniu skutecznych metod w terapii uzależnień, opartych na nauce, dowodach, na badaniach akademickich dotyczących przyczyn nadużywania substancji psychoaktywnych i mechanizmów zmiany a także dzięki naszym wspaniałym, wysokowyspecjalizowanym terapeutom, psychologom, lekarzom, którzy z empatią podchodzą do pacjenta, pomożemy Tobie w zredukowaniu szkód wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz krok po kroku ułatwimy Tobie wyjście z nałogu.

Otrzymasz od nas pełne zrozumienie oraz opiekę. Poznasz techniki, które będziesz stosować na co dzień w walce z uzależnieniem. Podejmujemy szeroki zakres działań, dzięki którym odzyskasz zdrowie oraz zdobędziesz umiejętności radzenia sobie w utrzymaniu trwałej trzeźwości.

Psychoterapia, niezależnie od tego, czy jest indywidualna czy grupowa, jest specjalistyczną metodą pomagania ludziom z uzależnieniem. Jej głównym celem jest stopniowe niwelowanie zaburzeń związanych z uzależnieniem, wprowadzenie zmian w kierunku dalszego rozwoju człowieka i osiągnięcia przez niego ogólnie rozumianego zdrowia oraz tak zwanego dobrostanu psychicznego. Niezbędnym elementem, poprzedzającym rozpoczęcie procesu psychoterapii, jest pełna diagnoza medyczna oraz przełożenie uzyskanych informacji wraz z wiedzą teoretyczną na praktyczne postępowanie z pacjentem w trakcie jej trwania (S. Kratochvil, Podstawy psychoterapii, przekł. M. Czabak, E. Matuska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003).

Odtrucie organizmu, wsparcie medyczne, skuteczne metody terapii takie jak w naszym ośrodku, oraz przy dużym wsparciu społecznym ( np. Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, którzy takiego wsparcia udzielają do końca życia) osoby uzależnione wracają do życia bez używek i wybierają życie. Zycie w trzeźwości.

W terapii uzależnień bardzo ważna jest relacja terapeutyczna. Zaufanie pacjenta do stanowi ważny element jego decyzji o poddaniu się proponowanym metodom leczenia i podjęciu leczenia. Zdrowa relacja między pacjentem a terapeutą minimalizuje opór pacjenta i sprawia, że łatwiej współpracuje i chętniej stosuje się do zaleceń.

Jednym z podstawowych objawów nałogu jest utrata kontroli nad używaniem substancji lub wykonywaniem określonej czynności, co prowadzi do destrukcyjnego przywiązania. Aby pacjent uświadomił sobie, jak wielkie spustoszenie w jego organizmie i psychice wyrządził alkoholizm, narkomania, czy hazard, konieczna jest terapia od uzależnień dla młodzieży lub dorosłych. Daje ona choremu możliwość pracy nad sobą w wielu istotnych obszarach. Psychoterapia pozwala pacjentowi nie tylko zrozumieć przyczyny nałogu, ale także zatrzymać błędne koło destrukcji i rozpocząć budowanie siebie na nowo.

Czytaj więcej

Czym jest i co daje terapia uzależnień?

Nałogi rozwijają się dość szybko i niepostrzeżenie. Często to osoby z najbliższego otoczenia dostrzegają pierwsze symptomy niepokojących zachowań. By uwolnić się od alkoholizmu czy narkomanii, konieczna jest zamknięta stacjonarna terapia leczenia uzależnień dla młodzieży lub dorosłych. W przypadku leczenia nałogów najskuteczniejszą formą jest psychoterapia indywidualna lub grupowa. W jej trakcie chory może dokonać szeregu zmian dotyczących zachowań, przekonań, przyzwyczajeń, sposobu myślenia.

Ponadto w wielu ośrodkach dostępna jest terapia uzależnień dla par, która jest skierowana do osób uzależnionych pozostających w małżeństwach oraz nieformalnych związkach. Dzięki spotkaniom z terapeutą partnerzy mogą lepiej zrozumieć siebie nawzajem, uzyskać większą bliskość w relacji oraz podjąć właściwą dla siebie decyzję dotyczącą bycia razem lub rozstania.

Jakie techniki i metody stosuje się w terapii leczenia uzależnień?

Podstawowym celem dla pacjentów zmagających się z nałogiem jest abstynencja. Zaprzestanie picia alkoholu czy brania narkotyków jest priorytetem, w którym może pomóc dzienna lub weekendowa indywidualna terapia uzależnień dla młodzieży. Najczęściej stosowaną metodą w psychoterapii jest podejście poznawczo-behawioralne, które pozwala zarówno na zrozumienie przyczyn powstawania nałogu, jak i na jego skuteczne leczenie. Psychoterapia uzależnień w tym nurcie ma za zadanie pomóc w utrzymaniu abstynencji i zapobiegać nawrotom destrukcyjnych zachowań. Terapia dla uzależnionych może też być prowadzona w nurcie strategiczno-strukturalnym, psychodynamicznym lub systemowym.

Dlaczego osoby uzależnione nie chcą się leczyć i brać udziału w terapii?

Z podjęciem decyzji o zerwaniu z nałogiem nie należy zwlekać. Terapia stanowi podstawę w kontekście leczenia wielu różnych uzależnień zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i młodzieży. Niestety nie wszyscy uzależnieni zgłaszają się na do ośrodków odwykowych, by otrzymać specjalistyczne wsparcie w powrocie do normalnego życia. Powodów takiego zachowania jest wiele. Ludzie często unikają psychoterapii z powodu wstydu, lęku, a także niechęci do dzielenia się z innymi problemami osobistymi. Tymczasem kompleksowe leczenie jest jedynym sposobem, który pozwala na zatrzymanie nałogu. Jeśli bezskutecznie próbujesz pomóc bliskiej osobie, z pomocą przyjdzie terapeuta od uzależnień z ośrodka „Ozdrowienie”. W naszym centrum pomagamy dorosłym i młodzieży wydostać się z destrukcyjnych zachowań oraz rozpocząć nowe życie bez szkodliwych przyzwyczajeń.

Zadzwoń 24/7

zapisz się na terapię już dziś...

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OZDROWIENIE”

Rodzaje terapii

Ośrodek terapii uzależnień "Ozdrowienie"

Terapia podstawowa

Terapia podstawowa grupowa
(stacjonarna) 4 tygodnie

Terapia podstawowa grupowa
(stacjonarna) 4 tygodnie

ZADZWOŃ - 452 333 520

Terapia pogłębiona

Terapia pogłębiona grupowa
(stacjonarna) 6 tygodni

Terapia pogłębiona grupowa (stacjonarna) 6 tygodni ZADZWOŃ - 452 333 520

Terapia pełna

Terapia pełna grupowa
(stacjonarna) 8 tygodni

Terapia pełna grupowa
(stacjonarna) 8 tygodni
ZADZWOŃ - 452 333 520

Arteterapia

Arteterapia

ZADZWOŃ - 452 333 520

Warsztaty terapeutyczne

Warsztaty terapeutyczne

ZADZWOŃ - 452 333 520

Spotkania autorskie

Spotkania autorskie

ZADZWOŃ - 452 333 520

Zadzwoń 24/7

zadzwoń i dowiedz się
jak możemy Ci pomóc...

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „OZDROWIENIE”